Dnešný WOD sa bude niesť v znamení „workout hard, rest hard“. So svojim parťákom budete striedať šichtu. Najprv odrobí kolo jeden, potom druhý. Až pokým ich dokopy nenazbierate šesť. Potom máte presne tri minúty oddych a celé vás to čaká znova.
Tak čo, ktorá dvojica dá najlepší čas?
[wod]1) Squat Clean
Climb To Heavy Weight- Focus on technique
2) TEAM WOD:
6 Rounds:
5 Front Squat (60/42,5)
7 Burpees over bar
-Rest 3 minutes
6 Rounds:
5 Front Squat
7 Burpees over bar
-one athlete must complete one full round, then switch[/wod]