Sobota ako sa patrí.Napumpujete si ručičky na večernú diskošku ;)
Workout bude teamový, kliky toes to bary a veslo. Budee sa s kamosom striedať v krátkych intevaloch. Ktorá dvojica stihne najviac kôl?

[wod]1) 5 Rep Push Press
2) AMRAP 17
Team of 2
10 Push Ups
10 TTB
200m Row
-One finishes full round then switch[/wod]