Deadlift je veľmi dôležitý cvik. Technika je náročná a pri desiaich opakovaniach to bude platiť dvojnásobne.
Wod sa skladá z dvoch častí, všeobecne obľúbené wall bally sú v obidvoch. No najprv v kombinácii s veslom a potom s dvojšvihmi.
[wod]1) Deadlift 10 Rep
2) 5 Minute AMRAP
20 Wall Balls
20 Cal Row
3 min Rest
5 mintue AMRAP
20 Wall Balls
20 Double Unders[/wod]

Už sa nám to blíži. Ak si sa zúčastnil aj minulý rok, aké sú tvoje top spomienky?