Na to aby sme mali dokonalý drep je treba veľa veľa roboty. Na pekný rozsah, bez predklonu, kolená kolmo nad špičkami nie je nič lepšie ako squat therapy. Verte, na svete asi neexistuje človek čo by toto cvičenie obľuboval, no pre techniku je na nezaplatenie.
Wod bude zložený z viacerých cvikov. Hlavnú úlohu však budú hrať Wall Bally a Box Jumpy. Keďže ste super fit a len tak niečo vás nezaskočí, naplánovaný je aj takzvaný „buy in“ v podobe 30 kalórií vesla.
No a keďže často mrnčíte, že robíme málo brucha, nech sa páči L-Sit :)

[wod]
1) Squat Therapy

2) WOD: For Time
Buy In 30 Cal Row
Then 3 Rounds
15 Box Jumps
15 Wall Balls
-after each round 50m Farmers carry(with kb or plates)

3) Core: 3 min L-Sit
[/wod]

Pre 14 ročnú Rachel je CrossFit všetkým. Našla si svoj vzor a maká na sebe