Tak dnes to bude opäť HERO workout. Dá sa ale povedať, že veľmi neštandardný. Každý hrdina trvá len 4 minúty a v každom zároveň robíš iné pohyby. Pauza je dostatočná na to aby si sa zregeneroval a v ďalšej štvorminútovke to mohol poriadne odpáliť. Cieľom je mať v každom AMRAPe čo najvyšší počet kôl.
[wod]1) „Three Wise Men“
A:“Jeremy“ AMRAP 4
5 Hang Squat Snatch (60/42)
10 Burpees over bar
2min Rest
B: „Ben“ AMRAP 4
10 Power Cleans
20 Pull Ups
2min Rest
C: „Beau“ AMRAP 4
15 Box Jump Over
30 Wall Balls
2) Work on Goat Movement, EMOM or Technique[/wod]