V rámci mesiaca prípravy na Open 2015 nás čaká všeličo. No najmä neustály nácvik všetkého čo sa tam môže objaviť. Snatche sú cvikom, ktorý určite nebude vynechaný. Začiatok tréningu budeme venovať technike trhu, tento krát z hangu.
Metcon bude jednoduchý, 30 snatchov na čas. Má to len jeden zádrheľ, každá minúta sa začína 20 dvojšvihmi ;)

1) Skill: 15 min of Hang Power Snatch

2) Wod:
For Time (time cap 20 min.):
30 Snatches 60/35
Each minute will start with 20 DU

Krásne, takto by sme chceli vzpierať aj my