Po náročnom nedeľnom hero workoute bude tréning venovaný hlavne zdokonaleniu techniky drepu. Aj squat therapy vie potrápiť a zapotiť, kedˇto človek berie vážne a snaží sa posunúť kvalitu svojho drepu na novú úroveň. Potom už sa len dorazíme šprintovým WOD-om.

1) Skill/Mobility:
Squat Therapy
OHS with Stick

2) For Time:
50 Thrusters (20/15)
40 Sit Ups
30 Box Jumps
20 Pull Ups
10 Handstand Push Ups

Squat therapy v podaní Chrisa Spealera, pozeraj a uč sa :)