Po adventnom core/grip cvičení trošku strict pressov. Nemajú byť dnes ťažké! Váha by mala byť niekde na úrovni 50% maxima v striktnom presse. Treba spraviť 5×10 opakovaní.

Podstatné je, že sa dostanete do kože ľudí na skušobnom tréningu :)

1. Adventný kalendár

2. Strict Press = 5 x 10 reps

3. 10 min AMRAP:

2-4-6-8-10-12-14-16-18…..

KB SWING @24/16

WALL BALLS @9/6

Jeden z prvých WODov Richa Froninga, zaznamenaných na youtube. Rich tiež oddychovaval kedysi :D