Táákže, kto má donesie si vzpieračské topánky, kto nemá tak sa aspoň môže tváriť ako Rich Froning. No v každom prípade pozbierame všetku silu a nájdeme nové (alebo prvé) 1 rep max na Clean and Jerk
WOD bude trvať len 10 minút, no pokúsite sa napriek tomu HECNÚŤ!

1) Find 1 RM Clean and Jerk
2) WOD: (for total reps)
10 min AMRAP
1-2-3-4-…. 50% of 1RM Clean and Jerk
15 Double Unders

Pozri si nejaké tipy pred vaším zajtrajším one rep maxkom ;)