Potrápite sa s HSPU. Treba na nich zamakať keď chceme aby sme do openu mali všetko Tip Top natrénované.
WOD for today bude couplet zložený z walking lunges a brušákov. Budete ho cítiť dnes, ale pravdepodobne hlavne v nasledujúcich dňoch keď naň budete spomínať.
V rámci midline a shoulder stability ešte pôjdete 20metrov s kettlebelmi nad hlavou :)

[wod]1) Handstand Push Ups
2) 60 Sit Ups
50 Walking Lungess (with KB 32/24)
40 Sit Ups
30 Walking Lungess
20 Sit Ups
10 WalkingLungess
3) 20m Overhead KB Carry
Work Up to a heavy KB
[/wod]