Snatch, alebo po slovensky trh bude základnou časťou dnešného tréningu. Pokročilí budú v prvej časti stúpať k vysokým váham v snatch balance(trhový spád) s pridaním 2 opakovani overhead squatu. Je to dobré na natrénovanie „catching position“ pri snatchi. U začiatočníkov sa zameriame na korektnú techniku overhead squatu a nácvik snatchu.
Metcon bude stúpajúci ladder wallballs a snatchov. Váha na snatchoch bude individuálne zvolená podľa techniky každého z vás.
[wod]
1) Snatch Balance + 2OHS
2) WOD: 10min AMRAP
5 Wall Balls
1 Snatch (40/55)
10 Wall Balls
2 Snatch
15 Wall Balls
3 Snatch
20 Wall Balls
4 Snatch
[/wod]

malá inštruktáž na snatch balance