Kde sú tie pekné teplé dni? Dnes si na jeden taký zaspomíname. Vrátime sa až do augusta. Na začiatku sa potrápite so striktnými pull upmi.
Workout bude rozdelený na dve časti. Angličákov sa síce nezbavíte ani v jednej, no prestriedajú sa HSPU a SDHP.

[wod]Repeat From 17.8.2015
1) Pull Ups
Beginners: 10 EMOTM 5 reps
Advanced: 3x Max CH2B Pull Ups
2) For Time:
15-12-9
HSPU/ Push Ups
Burpees
Rest 3min.
15-12-9
SDHP (35/25)
Burpees[/wod]

Už si sa registroval? Aké sú tvoje športové ciele pre 2016? Každý by mal mať túto otázku jasne zodpovedanú :)