Piatok bude pre všetkých venovaný vzpieračským technikám. Nebudeme hľadať žiadne maximá, dôležitá je v prvom rade technika vykonávania pohybov a tú budeme zlepšovať na malých váhach. WOD bude náročný z pohľadu vykonávania korektných opakovaní v únave. Preto bude váha úmerne upravená a bude rovnaká aj pri snatchoch aj pri clean&jerkoch.

1) Burgener warmup
2) Snatch drill
3) WOD: for total reps

4 min AMPRAP Snatch

2 min rest

4 min AMRAP C&J

– both must be done at the same weight

Hip mobility

Burgener WarmUp