Tak, na dnes máme pripravené Goblet Squaty a zhyby s dotykom hrudníka. A že ich tam bude celkom dosť.
Popracujeme však aj na vašom „core“. Nazbierať tri minúty v L-site nebude až tak jednoduché, no keď si od začiatku rozdelíš na menšie zvládnuteľné sety tak to určite pekne zvládnme.

[wod]1) Warm Up- for Quality Work
3 Rounds
5 Pass Through
10 Judo Push Ups
15 Kipping Swing
20 OHS (palica)
200 m Run
2) WOD: For Time (9min TimeCap)
21-18-15-12-9
C2B Pull Ups
Goblet Squat (60/42)
3) L-Sit Accumulate 3 Minutes
Advanced: On the rings[/wod]
large