Wall balls nás potrápia pri krásnom EMOTM. Každý si zvolí taký počet opakovaní, aby ich vydržal do konca. Zároveň nie je moňé dať si pauzu medzi jednotlivými opakovaniami. Musíte ich spraviť unbroken.
Teamový WOD je vždy sranda. Dnes budeme pracovať s kettlebelmi. Vo dvojici chcete nazbierať čo najviac kôl. Háčik je, že jeden z dvojice musí neustále veslovať 500 metrov. Po nich sa vždy vystriedate a vesluje druhý z dvojice.

[wod]1)10 EMOM Wall Balls
Beginners: 10 Reps
Advanced: 15 reps
– All reps MUST be unbroken
– Scale the number of reps down or up
2) In Pairs complete as many rounds and reps as possible in 15 min.
10 Goblet Squats
10 KB Press Right
10 Goblet Squats
10 KB Press Left
-One Rows 500m[/wod]