V rámci práce na zlepšení sily v zhyboch bude prvá časť venovaná práve zhybom. Ak vieš dať striktne sériu 5tich a viac zhybov bez prestávky, môžes zvoliť zhyby bez gumy. V prípade, že použiješ gumu, tento krát použi takú aby ti dovolila minimálne 7-8 zhybov. Dokopy 9 sérií do zlyhania vôbec neni málo a preto je nutné mať medzi tým dostatočnú prestávku.

[wod]
1)
3 série Wide Grip Max Pull Ups, rest as needed between sets
3 série Close Grip Max Pull Ups
3 série Podhmat Max Pull Ups
2)
WOD:
3 Rounds For Time:
10 Deadlifts @100kg/70kg
10 Burpees bar facing
EMOTM-5 Toes To Bars
[/wod]

Váhu na deadliftoch samozrejme naškálujeme

Keby mal niekto pocit, že baby nemajú ako vedieť striktné zhyby