Deadlift, užitočný to pohyb. Dnes dáme intenzite trochu pohov, sila a správne vykonanie pohybov bude v tomto tréningu prvoradé.

[wod]1) Deadlift 2 Reps Climbing
2) Midline Journey:
EMOM 20
Odd:15 Abmat Sit Ups
Even:10-15 Deadlifts (30-50% of 2 Reps)[/wod]

Zopakuj si správnu techniku