Tak dnes to pojmeme trošku netradične. Sotts Press preverí tvoj drep odpredu odzadu, všetci čo sa zvyknú predkláňať budú nútení držať hrudník tak kolmo ako o len pôjde. Workout je zložený z drepov na jednej nohe a deadliftov. Občas ti život znepríjemnia angličáky.

[wod]1) Sotts Press
2) 5rds:
30 pistols
5 heavy dl – 75-80% 1RM
every 3 min 10 burpees
start with 10 burpees[/wod]

Čo to Sotts Press je?