Dnešný tréning je gymnasticky ladený. Na začiatku stojka, potom máme muscle upy s wall balls. Tento AMRAP bude pre niekoho vysoko intenzívny, no ak máš slabé muscle upy treba byť rozumný hneď zo začiatku.
Na konci ešte potrápite stred tela :)
[wod]1) Accumulate 3min in Handstand
(Advanced: Spot each other in pairs)
2) 14 AMRAP
Rx: 5Muscle Ups
30 Wall Balls
Scaled: 10 Pull Ups
30 Wall Balls
3) 50 Sit Ups (ruky za hlavou)
50 Leg Raises[/wod]