400m je presne tá vzdialenosť, ktorú viete odbehnúť RÝCHLO. To sa od vás aj bude vyžadovať, na vesle sa potom tiež netreba brzdiť, pretože nič ďalšie podobné robiť nebudeš. Môžeš teda ťahať o dušu. Posledných pár metrov bude dobré mierne spomaliť tempo tak, aby si sa pripravil na druhú 400ku, a tú už nabombovať čo ti sily stačia.
[wod]1) For Time:
400m Run
1000m Row
400m Run

2) 3 Rounds NOT for time
5 Strict Ring Muscle Ups/10 Strict Pull Ups
10 Split Squats (both sides,empty barbel)
3×20 sec Hollow Hold[/wod]

Najviac účastníkov v Európe