Je to pravda odveká, že muži a ženy sú dva rôzne typy človeka. Rôzne telesné proporcie, rôzne reakcie na životné situácie, rôzne názory, jednoducho rozdiely medzi ženami a mužmi by som mohol vymenovávať zrejme do rána, keby sa mi chcelo.

Lenže mne sa nechce, a tak svoju pozornosť zameriam skôr na jeden fakt/mýtus o tom, že ženy vydržia viac. Je vedecky dokázané, že majú oproti mužom vyšší prah bolesti, čo je úplne logické, keďže ich rola matky si vyžaduje pôrod. A práve tento akt si my muži nevieme ani len predstaviť a dovolím si tvrdiť, že minimálne každý druhý z nás by ho nezvládol.

Možno aj preto to matka príroda (pre veriacich pán Boh) zariadila tak, že túto úlohu zverila na plecia, resp. do lona ženám. Odmenou im je za to možno druhý vedecky dokázaný fakt, že jednoducho okrem viac bolesti vydržia aj viac radosti a rozkoše, bez toho aby si potrebovali aspoň na 10 minút pospať. A práve toto tvrdenie si v stredu tak trochu overíme v praxi.

Všetci budete mať rovnaké podmienky, päť dvojminútových kôl, v ktorých všetci musíte zvládnuť 20 OHS a po nich čo odveslovať čo najväčší počet kalórii. Otázne je, či to naozaj všetci zvládnete celých päť kôl?! Aby sa muži necítili príliš v nevýhode, po každom kole budete mať rovnaký počet minút na regeneráciu, tak kto zvládne stredajší workout lepšie?! Ženy? Muži?

[wod]5x 2min. AMRAP:
20 OHS (35/25)
Max Cal Row
2min. rest after each round[/wod]

Dokážem pochopiť, keď sa jedna alebo druhá strana snaží zmazať niektoré zo spomínaných rozdielov, ale pre takýto spôsob „vymazávania“ veľmi pochopenie nemám…teda ak to nebola súčasť predohry, ku ktorej títo mladí ľudia potrebovali publikum?!