Dnešný deň bude obzvlášť náročný. udete mať možnosť vyskúšať si Elizabeth. Kombinácia Ring Dipov a Squat Clanov.
Pre všetkých zvolíme vhodné škálovanie tak, aby tento WOD mal zmysel :)

[wod]1) Warm Up: 2 Rounds
250m Row (Easy)
10 Push Ups
10 Air Squats
10 Hollow Rocks

2)ELLIZABETH
21-15-9
Squat Cleans (60/42,5)
Ring Dips

3) Work On your Weakness[/wod]

Takto bude vyzerat Pacific team na tohtoročných CrossFit Invitational