V úvode tréningu budeme silovo zlepšovať front squat alebo čelný drep. Cieľom je prísť k váhe, ktorá bude hraničná. Ak máš zapísanú svoju maximálku v denníčku, pomocou kalkulačky v rezervačnom systéme si vieš vyrátať, aká by mala byť tvoja posledná váha na 5 opakovaní. Ako príklad uvediem 1RM 100kg front squat. Z toho vyplýva, že posledná séria tvojich 5×5 by mala byť s 87.5kg. Nezabúdaj na to, že tieto série sú všetky pracovné a pred nimi sa musíš ešte aj rozdrepovať. No pracovné série by som v tomto prípade zvolil 70, 75, 80, 85, 87.5kg. Je to len príklad ale pre väčšinu bude vyhovujúci.
Vo workoute oprášime techniku kettlebellových swingov. Limitujúci faktor tu budú V-ups, ktoré si už od určitého počtu budete stále deliť.

[wod]
1) Front Squat 5×5
2) WOD: 15 min AMRAP
3-6-9-12-..
KB Swings (24/16)
V-Ups
Goblet Squats
[/wod]

Miranda a Pat išli 2ky front squatov. Všimnite si ako tiež navyšovali počas pracovných sérií váhu