Pozrieť video! To je veta číslo jeden. Miranda Oldroyd parádne vysvetľuje squat clean.
Workout je zložený z piatich jednominútových kôl. V minúte musíš stihnúť 10 Pull Upov a potom už sa len hádžeš o zem čo ti sily stačia. Skóre je počet angličákov dokopy.
A teraz si pusti to video!

[wod]
1) Heavy Squat Clean
2) 5 Rounds For Reps: 1min ON/ 30 sec OFF
10 Pull Ups (kipping, no butterfly)/ Ring Rows
Max Reps Burpees[/wod]

Clean