Opäť si priprav denníček, lebo dnes otestuješ svoj maximálny deadlift. V prípade, že technika nebude ideálna, samozrejme do maxima nepôjdeme. Schéma na hľadanie maximálky zostáva rovnaká ako pri back squate.

1)
WarmUp:

Set

Percentage

Reps

Rest

1

30-50%

5

1-2min

2

50-60%

5

1-2min

3

60-70%

3

2-3min

4

75-87%

1-2

2-3min

5

90-93%

1

3-5min

6

100%+ (PR)

1

3-5min

7

101-105% (PR)

1

X

1 Rep Max Deadlift

2) WOD: 20 min AMRAP
50m Farmers carry @2×32/2×24
50 Air Squats
Every 3 mins 10 Heavy KB Swings @32/24

zopár tipov k deadliftom od Jasona Khalipu