Dnešný tréning začne drepmi. Nebudeme hľadať žiadnu maximálku. Priorita je stále na core/grip. No musíme rozvíjať silovú stránku. Ak vieš svoju max váhu na 3RM backsquat, mala byt to byť tvoja posledná váha dnešného dňa. V prípade, že nevieš, dohodneme sa na tréningu, kam budeš váhovo šplhať. Každá séria by mala byť ťažšia a ťažšia. Nastavenie váh by malo byť zhruba nasledovné. Máš 100kg backsquat na 3RM. Tvoje série by mali byť 80, 85, 90, 92.5, 95, 97.5, 100. To sú pracovné série, samozrejme sa predtým ešte rozdrepuješ s prázdnou, 40,60, 70… Chápeš princíp, skús si ešte predtým ako prídeš na tréning premyslieť ako tie váhy zhruba pôjdeš. O to plynulejšie nám to pôjde.

1. Core/Grip z adventného kalendára
2. Strength: Backsquat 7×3
zvyšuješ váhu podľa popisu vyššie
3. 3x 2min ON 1min OFF
1. Max reps Back Squats @20/15
2. Max reps Box jumps
3. HR PushUps

Veľmi dobrá mobilizácia bokov pred drepovaním, ktorú odporúčame každému: